Makinelerden Veri Toplama

                             
Makinelerden Veri Toplama

Üretimdeki makinelerden akan veriler çok değerli sonuçlara ulaşmanızı mümkün kılar. Örneğin saniyede bir güncellenen performans göstergeleri size anlık gerçekleşen hızınızı olması gereken üretim hızı ile karşılaştırarak gösterir. Diğer yandan üretimin başlamasından bu yana gerçekleşen üretim ile beklenen üretim miktarını karşılaştırarak verimliliğinizi anlık olarak görebilirsiniz. Böylece plansız duruşlardan kaynaklanan üretim kayıpları net bir şekilde görülür.

Üretim miktarının ve süresinin, firelerin, duruş bildirimlerinin ve duruş sürelerinin makinelerden direkt veri okunarak alınması en sağlıklı ve kesin yöntemdir. Bu yöntem bilgilerin operatörler tarafından girilmesine göre daha doğru bir sonuç vermesinin yanında üretimin anında izlenebilmesine de olanak sağlar.

Makinelerden veri toplanması her işletmenin ihtiyacına göre yapılacak bir modelleme ile projelendirilir. Makinelerin teknik özellikleri, üretim verilerini dışarıya aktarabilme kabiliyetleri değerlendirildikten sonra veri toplamanın nasıl yapılacağına karar verilir.

Makinelerden veri toplamak için uygulanan yöntemler kısaca şu şekilde olmaktadır.

  • Makinenin kendi kontrol üntesindeki veri iletişim kanalını kullanmak
  • Makine üzerindeki PLC kontol ünitelerinden sinyali okumak ve Scada Sistemi ile verileri okumak
  • İlk iki yöntem kullanılamıyor ise makine üzerine sensörler yerleştirerek PLC bağlantısı yapmak ve Scada sistemi üzerinden verileri okumak
  • Üretim makinelerinizden ve hatlarınızdan verinin alınması için yapılacak çalışmalar ortalama 1 ay sürecek bir donanım yerleştirme, kablolama ve yazılım çalışması gerektirir. Bu çalışmalar sonrasında üretim verilerinizi mobil telefonlarınızda dahil olmak üzere bütün platformlardan izleyebilirsiniz. Ayrıca otomatik uyarı ve bilgilendirmeler ile üretim verilerinizi ve performans değerlerini sistem mail olarak size gönderiyor olacaktır.

INPDS Üretim Takip ve Kontrol Sistemi üretiminizdeki verilerin toplanmasının ötesinde üretimdeki makinalarınızı kontrol edebilmenizi ve belirli kurallar çerçevesinde çalıştırabilmenizi sağlar. Örneğin operatör panelinde bir üretim emri seçilmeden makineye start verilmesinin engellenmesi, üretim miktarının aşılması durumunda sesli, görsel uyarıların verilmesi veya üretimin durdurulması bazı örneklerdir. Kalite problemi yaşanan bir malzemenin üretimdeki tüm hareketlerinin dondurulmasıda mümkündür. Böylece hatalı malzemenin tüketimleri engellenebilir yada devam eden üretim emrinin bulunduğu makinede görsel ve sesli uyarılar verilebilir yada makine durdurulabilir.

Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız?
INPDS veri toplama teknolojisi ile üretim sahasından gelen anlık verileri kullanarak işletmenizi daha verimli yönetebilir, kayıplarınızı azaltabilir, yeni bir yatırım gerekmeksizin maliyetlerinizi düşürerek karlılığınızı arttırabilirsiniz.


Demo Talebi