INPDS İle Üretimde Uçtan Uca İzlenebilirlik

                             
INPDS İle Üretimde Uçtan Uca İzlenebilirlik

INPDS Üretim Takip Sistemi, üretimin her aşamasında ki malzeme ve operasyon hareketlerini kayıt altına alarak iki yönlü bir izlenebilirlik sağlar. Kayıtlar operator ekranları kullanılarak yada makinelerden direkt veri toplanarak elde edilebilir.

INPDS iki yönlü izlenebilirlik sistemi ile hatalı yada uygunsuz bir ürünün hangi malzemeler kullanılarak üretildiğini, hangi ürünlerin üretiminde kullanıldığını, tüm bu hareketlerin hangi operator tarafından hangi makinede ne zaman yapıldığını izleyebilir ve analiz edebilirsiniz.

INPDS İzlenebilirlik Raporu, “Malzeme No” ve “Lot Parti Numarası” yazılarak sorgulanan bir malzeme için aşağıdaki gibi iki yönlü ve çok seviyeli bir izlenebilirlik sunar. Her seviye kendi içinde aşağı ve yuıkarı doğru derinleşerek ilerler. Böylece sözkonusu malzeme ve ilgili lotunun üretim sistemi içinde direkt kendisinin geçtiği kayıtlara ulaşılabildiği gibi, bünyesinde kullanıldığı üst ürünlerin oluşturduğu kayıtların da izlenebilmesini mümkün kılar. Bu işletme için gerçek anlamda uçtan uca izlenebilirlik sağlar.

...
INPDS Mobil Barkodlu Takip Sistemleri

Bu izlenebilirlik yapısının altyapısında INPSD Üretim Takip Sistemi ile malzeme ve operasyon hareketlerinin üretim sahasında kayıt altına alınabilmesini sağlayan fonksiyonlar vardır. Bu fonksiyonlardan birisi üretim refakat kartlarıdır. Bu kartlar üretimde ki operasyonlar arasında süreç içi malzemelerin geçişlerinin ve takibinin kolay bir şekilde yapılmasını sağlarken, 2d barkod yapısı ile veri girişlerinin hatasız ve kolay yapılmasına yardımcı olur. Kartlar üzerindeki 2d barkod yapısı, üretim akışı ile ilgili tüm bilgileri saklar. İstenildiğinde barkod okuyucular ile bu bilgilere bağımsız olarakta ulaşılabilir.

Üretim sahasındaki işçilik kayıtları ise INPDS Operatör veri giriş ekranları ile kayıt altına alınır.

Operatör Veri Giriş Ekranı", üretim sahasında ki çalışanların aşağıdaki kayıtları sisteme girebilmesini sağlar:

  • Üretime Başla / Üretimi Bitir
  • Üretim Miktarı Bildirimleri
  • Duruş Süreleri ve Sebepleri
  • Hurda Bildirimleri
  • Makina Ayar Süresi Başlama / Bitiş Bilgileri
  • Arıza Bildirimleri
  • Kalite Kontrol Bildirimleri

Böylece üretim sahasında ki tüm işlemlerin kayıt altına alınması ile izlenebilirlik için gerekli veriler INPDS Üretim Takip Sistemi veritabanına aktarılır ve istenilen raporlamalar yapılabilir.

Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız?
INPDS veri toplama teknolojisi ile üretim sahasından gelen anlık verileri kullanarak işletmenizi daha verimli yönetebilir, kayıplarınızı azaltabilir, yeni bir yatırım gerekmeksizin maliyetlerinizi düşürerek karlılığınızı arttırabilirsiniz.


Demo Talebi