Fabrikanızın Kapasitesini Nasıl Ölçüyorsunuz?

                             
Fabrikanızın Kapasitesini Nasıl Ölçüyorsunuz?

Bu üretim işletmelerinde ki en kritik sorulardan biridir. Kapasitenizin kullanım yüzdesi maliyetlerinizi de direkt değiştirdiğinden pazarda ki rekabet gücünüzü ciddi oranda etkiler. Teslimat sürelerinizin sapmasına neden olabilir yada plansız yığılmalara neden olarak üretiminizde gereksiz yoğunluklara yada boşluklara sebep olur. İnişli çıkışlı bu düzensizlikler işletmenizi yormaya başladıkça üretim planlamadan daha hassas ve detaylı üretim planları yaparak sorunu çözmesi beklenir. Ne var ki üretim planları genelde şöyle yapılır. Herhangi bir anda alınmış müşteri siparişleri, mamul stokları, üretimdeki iş emrileri, ve hammadde yarı mamul stoklarının fotoğrafı çekilir ve MRP ile üretilecek / satınalınacak malzemeler için kayıtlar oluşturulur. Böyle bir planlamanın bir adım daha gelişmişi makine kapasitelerine göre sonlu kapasite planlaması yapmaktır. Buna rağmen fabrikanız yularıdaki sorunları yaşamaya devam eder. Çünkü statik olarak yapılan bu planlamayı bozan plansızlıklar sürekli olarak vardır. Geç gelen hammaddeler, kalite problemleri, beklenmeyen fireler, düşük üretim hızları, acil siparişler, makine arızaları ve bunun gibi sebeplerden dolayı üretim planları çok sık aksar. Üretim planlama çoğunlukla bu aksamalardan geç haberdar olur, olduğunda ise çoktan üretimde yığılmalar yada boşluklar oluşmuştur.

Bu sorunların önüne geçebilmek için Dinamik Üretim Planlama yapmak gerekir. Dinamik üretim planlama, üretim sahasından otomasyon yada operator girişleri ile toplanan verilerin sürekli izlenip değerlendirilerek plana gerekli müdahale ve değişikliklerin yapılmasıdır. Böylece plan dışı gecikmelerde alınması gereken müdaheleler zamanında gecikmeden yapılabilir, tüm veriler anlık izlenir ve üretim performansı eş zamanlı takip edilir. Fabrikanızda ki üretim kapasitesini doğru ve hassas olarak ölçer hale gelirsiniz.

INPDS Dinamik Üretim Planlama yapabilen bir üretim veri toplama sitemidir. Bu sistem 3 ana modülden oluşur.

 • Üretimden Veri Toplama Modülü (PLC ve/veya Operatör Veri Giriş Ekranı kullanılır)
 • Scada Modülü (PLC ile haberleşildiği zaman alınan sinyallerin işlendiği platform)
 • Yönetici ve Üretim Planlama Modülü (Üretimin performans değerlerinin anlık olarak izlendiği ve üretim planının dinamik olarak takip edilebildiği platform)

INPDS ile gelen otomasyon çözümü kullanılarak PLC ile haberleşilir (makine üzerinde ki PLC kullanılabilir yada gerekirse PLC takılabilir) yada operatör veri girişi ile üretim verileri sahadan toplanabilir. Üretim yöneticileri ve işletme sahipleri üretim performansını ve kapasitesini internet üzerinden takip edebilir, kokpit ekranı ile anlık olarak kritik pek çok bilgiyi görebilir.

 • Makine Çalışma Yüzdesi
 • Operatör Çalışma Yüzdesi
 • Zamanında Üretim Yüzdesi
 • Makine Verimliliği Yüzdesi
 • Günlük Üretim Hedefi Yüzdesi
 • Üretim Fire Yüzdesi
 • Makine Planlama
 • Ürün, Makine, İş Emri Bazında Anlık Üretim Hızı
 • Üretim Planı (Gantt Şeması)
 • Geciken İşler
 • Malzeme Kısıtına Göre Çalışan Sonlu Kapasite Planlama
Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız?
INPDS veri toplama teknolojisi ile üretim sahasından gelen anlık verileri kullanarak işletmenizi daha verimli yönetebilir, kayıplarınızı azaltabilir, yeni bir yatırım gerekmeksizin maliyetlerinizi düşürerek karlılığınızı arttırabilirsiniz.


Demo Talebi