Üretim Yönetimi

                             

Üretimin planlanması, performansının ölçülmesi, üretim operasyonlarının yürütülmesi, hammadde /yarımamul /mamul malzeme hareketlerinin izlenmesi, vardiya yönetimleri, işçiliklerin kontrolü ve diğer tüm üretim akışlarını devreye alıyor, kesintisiz bilgi akışı için tüm bu süreçleri birbirine entegre ediyoruz.

Üretim Çizelgeleme

Üretimin planlanması, üretim operasyonlarının sisteme yüklenmesi ve makinelere/operatörlere atanması iyi bir üretim yönetimi sürecinin ilk adımıdır. Üretim kapasitesine ve kısıtlarına uygun olmayan bir üretim planı, verim ve performans kayıtlarına neden olacaktır. INPDS Üretim Takip Sistemi, oluşturulan çalışma takvimi ve mesai saatlerine göre hammadde stoklarını dikkate alarak her makine ve üretim yeri için kısıtlara uygun olarak üretimin planlanmasını sağlar. INPDS Gantt platformu ile üretimde devam eden işler ve tamamlanma yüzdeleri eş zamanlı takip edilirken, önceliklere göre üretim sırası değiştirilebilir.

Operatör Ekranları

Üretim operatörlerinin kolay ve basit bir arayüz ile işlemlerini yapabileceği operatör panelleri sisteme veri girişi yapılmasını sağlar. Operatör panelleri kolay kullanım ve tüm üretim hareketlerinin kayıt altına alınması için yeterli ve dengeli bir fonksiyonaliteye sahiptir.
  • Üretime Başla / Üretimi Bitir
  • Üretim Miktarı Bildirimleri
  • Duruş Süreleri ve Sebepleri
  • Hurda/Fire Bildirimleri
  • Makina Ayar Süresi Başlama / Bitiş Bilgileri (Setup Süreleri)
  • Arıza Bildirimleri
  • Kalite Kontrol Bildirimleri
  • Vardiya Kontrol Formları

Operasyon Refakat Kartı

INPDS Üretim Takip Sistemi üretim sahasında gerçekleşen her operasyon için üstünde kare barkod bulunan bir operasyon takip kartı oluşturur. Bu kartlar bir sonraki işlemin operatörü tarafından okutulduğu zaman iş seçimi ve stok hareketlerinin yürütülmesi için gerekli bilgiler ekrana otomatik gelir ve operatörün yapması gereken işlemler en az seviyeye iner. Ayrıca önceki operasyonun bilgileride yapılan operasyona bağlanır ve tam izlenebilirlik sağlanır. Sisteme kolay veri giriş yapılması ile sahadaki personelin sistemi daha rahat ve hızlı kullanması sağlanır.

Analitik Raporlama

Üretimden toplanan verilerin değerlendirilmesi ve anlamlı sonuçlar veren raporlara dönüştürülmesi INPDS İş Zekası modülünde gerçekleşir. Günlük üretim, OEE, Üretim Hattı Performansları, Makine ve Operatör performansları, Kalite Kontrol Sonuçları vb. tüm raporlamalar İş Zekası modülünde yönetim raporlarına dönüştürülür. Kendi özel raporlarınızı hazırlayabilir, sisteme ekleyebilirsiniz. INPDS iş zekasının drill-down özelliği ile ekranlar arasında dolaşmak zorunda kalmadan genelden detaya inilebilir.

Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız?
INPDS veri toplama teknolojisi ile üretim sahasından gelen anlık verileri kullanarak işletmenizi daha verimli yönetebilir, kayıplarınızı azaltabilir, yeni bir yatırım gerekmeksizin maliyetlerinizi düşürerek karlılığınızı arttırabilirsiniz.


Demo Talebi