Makinelerden Veri Toplama

                             

INPDS Üretim Takip Sistemi, üretim ve proses parametrelerini üretim hatları ve makinelerden direkt bağlantı kurarak anlık olarak gerçek değerleri ile toplar, kayıt altına alır ve raporlar. İnternet üzerinden üretim değerlerine ve performansına istediğiniz zaman gerçek zamanlı ulaşmanızı sağlayarak, kontrolüne imkan verir.

Üretim miktarının ve süresinin, firelerin, duruş bildirimlerinin ve duruş sürelerinin, makine alarmlarının, proses parametrelerinin makinelerden direkt veri okunarak alınması en sağlıklı ve kesin yöntemdir. Çünkü verilerin bu yöntem ile alınması, operatör girişlerinde yaşanabilecek yanlışlıkları önlediği gibi, üretimin anında izlenebilmesini de mümkün kılar.

Makine Veri Bağlantıları

Makinelerdeki veriler PLC’ lere bağlantı yapılarak yada harici sensör takılarak alınabilir. Veri alışverişi için mevcut endüstriyel haberleşme protokolleri kullanılabilir. Bu protokoller PROFIBUS, PROFINET, Endüstriyel Ethernet, ModBus TCP, Modbus RTU, RS485, RS232, EtherCAT, CanOpen, ModBus ASCII veya DeviceNet endüstriyel haberleşme protokollerinden birisi olabilir.

Üretim Proses Verileri

Üretim sırasında oluşan proses parametreleri ürünün kalitesini ve maliyetini etkiler. Proses parametrelerini kayıt altına almak, bu değerleri üretim emri ve parti numarası ile ilişkili tutarak geriye dönüşlerde bu verilere ulaşmak ayrı bir önem taşır. INPDS Üretim Takip Sistemi proses değerleri ve üretim bilgilerini birbirine bağlayarak kayıt altına alır. İstenilen zaman aralığında ürünün hangi değerler ile üretildiğini görebilir, sıcaklık, basınç, üretim hızı, baskı hızı, devir gibi tüm proses parametrelerinin değerlerine geriye dönük ulaşabilirisiniz.

Makine Alarmları

Makine Alarmları, performans ölçümü ve MTBF, MTTR gibi kestirimci bakım raporlamaları için çok önemli verilerdir. Makine alarm bilgileri incelenerek, ürün kalitesindeki değişimlerin nedenlerinin bulunması ve üretimdeki duruşlardan kaynaklanan kayıpların azaltılması mümkündür. INPDS Üretim Takip Sistemi ile makinelerden alarm verilerini kayıt altına alabilir, iş zekası modülündeki analizleri kullanarak süreç iyileştirmelerinde kullanabilirsiniz.

OEE Raporlamaları

Üretim performansının arttırılması için ilk olarak kayıpların tespit edilerek, ölçülebilmesi gerekir. INPDS OEE Raporları, çalışma süresi içindeki plansız duruşları (A), üretim hızındaki düşüşleri (P) ve hatalı ürünlerden kaynaklanan kayıpları (Q) ölçer ve OEE Raporları ile üretim performansını görebilmenizi sağlar. Makine bazında OEE raporlamalarının yanında üretim hattı ve makine grupları için OEE raporlamaları yapılabilir, vardiya yada üretim operasyonu bazında daha detay OEE performans ölçümlerine inilebilir.

Önemli Özellikler

INPDS ile makinelerden veri toplamanın en büyük avantajı, üretim sahasına anlık hakim olabilmek, hangi makinelerin çalıştığını, hangi makinelerin durduğunu, hangi ürünün üretildiğini, proses parametrelerinin değerlerini gerçek zamanlı izleyebilmektir.

Makinelerin anlık durumunun, (çalışma,planlı duruş,plansız duruş,arıza duruşu) üretim ve fire miktarlarının anlık olarak izlenebilmesi
Üretim fire miktarının ve nedenlerinin toplanması
İşletmede en zorlu koşullarda, gerek çalışma, gerek haberleşme açısından, yüksek hızlı ve kayıpsız çalışma
Üretim sürelerinin gerçek zamanlı takibi
Duruş zamanlarının, duruş tiplerinin, duruş dağılımlarının detaylı olarak görülebilmesi
Personel çalışma süre ve veriminin takibi
Makinelerde anlık olarak çalışan ürünlerin bilgileri, üretim miktarı, ürün tipi, fiili birim çevrim süresi, standart çevrim süresi, duruş nedenleri, duruş süreleri, müdahale beklemeleri, müdahale süreleri, iş değişimleri, iş değişim süreleri, çalışan işçi, teknisyen, formen bilgileri v.s. her türlü bilgi detaylı olarak toplanır.

Sıkça Sorulan Sorular

PLC ve HMI panel proje dosyalarının olduğu ve üzerinde kullanılabilecek bir haberleşme soketine sahip PLC’ler ile veri bağlantısı yapılabilir, üretim, duruş ve alarm bilgileri alınabilir.

Evet, INPDS Yazılım ve Teknik Ekibi tüm sistemi uçtan uca kurarak devreye almaktadır.

Veri bağlantısı yapılan makinelerden üretim miktarı, fire miktarı, fire nedeni, makine alarmları, duruş sebepleri, ürün çevrim süreleri gibi bilgiler direkt olarak alınabilmektedir.

Devreye alma sürecinin proje kapsamı saha keşfini takiben yapılacak olan çalışmalar sonucunda belirlenmektedir.
Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız?
INPDS veri toplama teknolojisi ile üretim sahasından gelen anlık verileri kullanarak işletmenizi daha verimli yönetebilir, kayıplarınızı azaltabilir, yeni bir yatırım gerekmeksizin maliyetlerinizi düşürerek karlılığınızı arttırabilirsiniz.


Demo Talebi