Kalite Kontrol ve İzlenebilirlik

                             

Üretim endüstrileri için kalite kontrol ve izlenebilirlik çok kritik bir konudur. Sağlıklı bir kalite kontrol ve izlenebilirlik sistemi için üretimin ve üretimdeki malzeme hareketleri kontrol altına alınmalıdır. Stoğa hammadde girişinden başlayan ve üretimin tüm aşamaları için malzemelerin tüketim ve üretim hareketlerini kayıt altına alan bir sistem kurulmalıdır. INPDS malzeme akışında izlenebilirliği sağlarken üretim operasyonlarının kalite isterlerine göre kontrol edilmesini ve ölçüm sonuçlarının kayıt altına alınmasınıda sağlar.

İzlenebilirlik

Malzeme izlenebilirliği, hammadde ve mamul arasında ki tüm hareketlerin bir zincir şeklinde birbirine bağlanarak kayıt altına alınması esasına dayanır. Tüm hareketler barkod sistemi kullanılarak gerçekleştirilir ve üretim tüketim hareketleri birbirleri ile ilişkilendirilerek çok seviyeli bir izlenebilirlik sağlanır. Malzeme numarası, lot parti numarası, seri numarası ile izlenebilirlik sorgulanabilir. Ayrıca tedarikçilerin vermiş olduğu takip numarası, şarj numarası gibi bilgiler süreçler arasında taşınarak üretim hareketleri ile ilişkilendirilebilir.

Ürün İzlenebilirlik Kartı

INPDS Üretim Takip Sisteminin izlenebilirlik altyapısında malzeme ve operasyon hareketlerinin üretim sahasında kayıt altına alınabilmesini sağlayan fonksiyonlar vardır. Bu fonksiyonlardan birisi üretim refakat kartları ve taşıyıcı sistemidir. Bu kartlar ve taşıyıcılar üretimde ki operasyonlar arasında süreç içi malzemelerin geçişlerinin ve takibinin kolay bir şekilde yapılmasını sağlarken, 2D barkod yapısı ile veri girişlerinin hatasız ve kolay yapılmasına da yardımcı olur ve üretim akışı ile ilgili tüm bilgileri saklar.

Kalite Kontrol

Üretim sahasında yapılan kalite kontrol ölçüm sonuçları, raporları ve analizleri INPDS Üretim Takip Sistemi ile tüm sürecinize entegre olarak kayıt altına alınır. Yapılan analizlerin sonuçlarını geriye dönük olarak raporlayabilir, SPC grafiklerini oluşturabilirsiniz.

Uygunsuz Ürün ve Fire Kayıtları

Üretim esnasında ortaya çıkan uygunsuz ürünlerin, firelerin sebepleri ile kayıt altına alınması ve raporlanması yapılabilir. Hatalı üretimin hangi makinede ne zaman yapıldığı, hangi malzemelerin kullanıldığı, çalışan operatörler gibi tüm bilgilerine ulaşmak mümkündür.

Bunun yanında üretimdeki işlemlerin ne zaman, hangi makinede, hangi operator tarafından yapıldığının da kayıt altına alınması çok önemlidir.

INPDS iki yönlü izlenebilirlik sistemi ile hatalı yada uygunsuz bir ürünün hangi malzemeler kullanılarak üretildiğini, hangi ürünlerin üretiminde kullanıldığını, tüm bu hareketlerin hangi operator tarafından hangi makinede ne zaman yapıldığını izleyebilir ve analiz edebilirsiniz.

Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız?
INPDS veri toplama teknolojisi ile üretim sahasından gelen anlık verileri kullanarak işletmenizi daha verimli yönetebilir, kayıplarınızı azaltabilir, yeni bir yatırım gerekmeksizin maliyetlerinizi düşürerek karlılığınızı arttırabilirsiniz.


Demo Talebi