İZLENEBİLİRLİK UYGULAMALARI (ÜRÜN İZLENEBİLİRLİĞİ)

Malzeme izlenebilirliği, hammadde ve mamul arasındaki tüm hareketlerin bir zincir şeklinde birbirine bağlanarak kayıt altına alınması esasına dayanır. Tüm hareketler barkod sistemi kullanılarak gerçekleştirilir ve üretim tüketim hareketleri birbirleri ile ilişkilendirilerek çok seviyeli bir izlenebilirlik sağlanır. Malzeme numarası, lot parti numarası, seri numarası ile izlenebilirlik sorgulanabilir. Ayrıca tedarikçilerin vermiş olduğu takip numarası, şarj numarası gibi bilgiler süreçler arasında taşınarak üretim hareketleri ile ilişkilendirilebilir.