ÇÖZÜMLER

ÇÖZÜMLER


MAKİNELERDEN VERİ TOPLAMA


Makİne Verİ Bağlantıları

Makinelerdeki veriler PLC’ lere bağlantı yapılarak yada harici sensör takılarak alınabilir. Veri alışverişi için mevcut endüstriyel haberleşme protokolleri kullanılabilir. Bu protokoller PROFIBUS, PROFINET, Endüstriyel Ethernet, ModBus TCP, Modbus RTU, RS485, RS232, EtherCAT, CanOpen, ModBus ASCII veya DeviceNet endüstriyel haberleşme protokollerinden birisi olabilir.


ÜRETİM PROSES VERİLERİ


Üretim sırasında oluşan proses parametreleri ürünün kalitesini ve maliyetini etkiler. Proses parametrelerini kayıt altına almak, bu değerleri üretim emri ve parti numarası ile ilişkili tutarak geriye dönüşlerde bu verilere ulaşmak ayrı bir önem taşır. INPDS Üretim Takip Sistemi proses değerleri ve üretim bilgilerini birbirine bağlayarak kayıt altına alır. İstenilen zaman aralığında ürünün hangi değerler ile üretildiğini görebilir, sıcaklık, basınç, üretim hızı, baskı hızı, devir gibi tüm proses parametrelerinin değerlerine geriye dönük ulaşabilirisiniz.


MAKİNE ALARMLARI


Makine Alarmları, performans ölçümü ve MTBF, MTTR gibi kestirimci bakım raporlamaları için çok önemli verilerdir. Makine alarm bilgileri incelenerek, ürün kalitesindeki değişimlerin nedenlerinin bulunması ve üretimdeki duruşlardan kaynaklanan kayıpların azaltılması mümkündür. INPDS Üretim Takip Sistemi ile makinelerden alarm verilerini kayıt altına alabilir, iş zekası modülündeki analizleri kullanarak süreç iyileştirmelerinde kullanabilirsiniz.


IOT VE VERİ İŞLEME


INPDS ile makinelerden veri toplamanın en büyük avantajı, üretim sahasına anlık olarak hakim olabilmek, hangi makinelerin çalıştığını, hangi makinelerin durduğunu, hangi ürünün üretildiğini, proses parametrelerinin değerlerini gerçek zamanlı izleyebilmektir.


INPDS Veri İşleme Sistemi ile aşağıdaki donanımlara sahip olursunuz:


  • Makinelerin anlık durumunun, (çalışma,planlı duruş,plansız duruş,arıza duruşu) üretim ve fire miktarlarının anlık olarak izlenebilmesi

  • Üretim fire miktarının ve nedenlerinin toplanması

  • İşletmede en zorlu koşullarda, gerek çalışma, gerek haberleşme açısından, yüksek hızlı ve kayıpsız çalışma

  • Üretim sürelerinin gerçek zamanlı takibi

  • Duruş zamanlarının, duruş tiplerinin, duruş dağılımlarının detaylı olarak görülebilmesi

  • Personel çalışma süre ve veriminin takibi

  • Makinelerde anlık olarak çalışan ürünlerin bilgileri, üretim miktarı, ürün tipi, fiili birim çevrim süresi, standart çevrim süresi, duruş nedenleri, duruş süreleri, müdahale beklemeleri, müdahale süreleri, iş değişimleri, iş değişim süreleri, çalışan işçi, teknisyen, formen bilgileri vs. her türlü bilgi detaylı olarak toplanır.


INPDS platformu, IoT (Internet of Things ya da Nesnelerin İnterneti) ekosisteminde bağlı cihazların doğrudan izlenmesini, yönetilmesini ve otomasyonunu sağlayan çok katmanlı bir teknolojidir. Temel olarak, esnek bağlantı seçeneklerini, kurumsal sınıf güvenlik mekanizmalarını ve geniş veri işleme güçlerini kullanarak donanımınızı entegre INPDS sistemine bağlar. Bağlanabilir cihazlar için uygulamaların geliştirilmesini büyük ölçüde hızlandıran, aynı zamanda ERP Sistemleriyle entegre çalışan yapısı, ölçeklenebilirlik ve çapraz cihaz uyumluluğu ile ilgilenen kullanıma hazır bir dizi özellik sunar.
MES (ÜRETİM TAKİP SİSTEMLERİ)


ÜRETİM ÇİZELGELEME

Üretimin planlanması, üretim operasyonlarının sisteme yüklenmesi ve makinelere/operatörlere atanması iyi bir üretim yönetimi sürecinin ilk adımıdır. Üretim kapasitesine ve kısıtlarına uygun olmayan bir üretim planı, verim ve performans kayıtlarına neden olacaktır. INPDS Üretim Takip Sistemi, oluşturulan çalışma takvimi ve mesai saatlerine göre hammadde stoklarını dikkate alarak her makine ve üretim yeri için kısıtlara uygun olarak üretimin planlanmasını sağlar. INPDS Gantt platformu ile üretimde devam eden işler ve tamamlanma yüzdeleri eş zamanlı takip edilirken, önceliklere göre üretim sırası değiştirilebilir.


OPERATÖR EKRANLARI


Üretim operatörlerinin kolay ve basit bir arayüz ile işlemlerini yapabileceği operatör panelleri sisteme veri girişi yapılmasını sağlar. Operatör panelleri kolay kullanım ve tüm üretim hareketlerinin kayıt altına alınması için yeterli ve dengeli bir fonksiyonaliteye sahiptir.


  • Üretime Başla / Üretimi Bitir

  • Üretim Miktarı Bildirimleri

  • Duruş Süreleri ve Sebepleri

  • Hurda/Fire Bildirimleri

  • Makina Ayar Süresi Başlama / Bitiş Bilgileri (Setup Süreleri)

  • Arıza Bildirimleri

  • Kalite Kontrol Bildirimleri

  • Vardiya Kontrol Formları


Operasyon Refakat Kartı


INPDS Üretim Takip Sistemi üretim sahasında gerçekleşen her operasyon için üstünde kare barkod bulunan bir operasyon takip kartı oluşturur. Bu kartlar bir sonraki işlemin operatörü tarafından okutulduğu zaman iş seçimi ve stok hareketlerinin yürütülmesi için gerekli bilgiler ekrana otomatik gelir ve operatörün yapması gereken işlemler en az seviyeye iner. Ayrıca önceki operasyonun bilgileride yapılan operasyona bağlanır ve tam izlenebilirlik sağlanır. Sisteme kolay veri giriş yapılması ile sahadaki personelin sistemi daha rahat ve hızlı kullanması sağlanır.


ANALİTİK RAPORLAMA


Üretimden toplanan verilerin değerlendirilmesi ve anlamlı sonuçlar veren raporlara dönüştürülmesi INPDS İş Zekası modülünde gerçekleşir. Günlük üretim, OEE, Üretim Hattı Performansları, Makine ve Operatör performansları, Kalite Kontrol Sonuçları vb. tüm raporlamalar İş Zekası modülünde yönetim raporlarına dönüştürülür. Kendi özel raporlarınızı hazırlayabilir, sisteme ekleyebilirsiniz. INPDS iş zekasının drill-down özelliği ile ekranlar arasında dolaşmak zorunda kalmadan genelden detaya inilebilir.


BARKOD TAKİPLİ STOK UYGULAMALARI


Barkod Uygulamaları

Üretim sahasındaki malzemelerin operasyonların, makineler yada üretim hücreleri arasındaki geçişlerini izlemek, bilgilerin süreçler arasında aktarılmasını sağlamak önemli bir konudur. Her istasyon bir önceki işlemin bilgilerini alabilmeli ve kendinden sonraki istasyona bunları ve kendi bilgilerini transfer edebilmelidir. Bu sayede malzeme hareketleri kontrol altına alınır ve operasyonların izlenebilirliği sağlanır. Bu işleyişi üretim sahasına uygulamanın en etkin yolu barkod takip sistemini kullanmaktır.

Stok Transferlerİ


Üretim sahasında malzeme hareketleri için taşıyıcılar (araba, kasa, raf vb.) kullanılır ise sabit taşıyıcı barkodları ile malzemlerin ve operasyonların bilgileri saklanabilir. Yine sonraki adımlarda bu bilgiler ile işleme devam edilir.


Üretim takip sisteminin işletmede uygulanmasında ki en önemli adımlardan biri bu işleyişin sağlıklı bir şekilde üretim sahasına kurulmasından geçer. Barkod takip sitemi ile tüm malzeme hareketlerinin ve operasyon bilgilerinin izlenmesi konusunda daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Taşıyıcı Yönetİmİ


Taşıyıcı sistemi ile stok yönetimi sahadaki tüm stok hareketlerinin fiziksel veya sanal olarak bir taşıyıcı (kasa, palet, sepet, taşıyıcı araba vb.) üstünde tutularak yapılmasını sağlar. Tekrar kullanılabilen taşıyıcılar ile her işlemde barkod etiketi basılmasına gerek duyulmaz. Böylece bir yandan tasarruf sağlanırken bir yandan barkod etiketinin kullanılmasının mümkün olmadığı ortamlarda stok takibinin yapılmasına imkan verir.

Forklİft Yönetİmİ


INPDS Depo Yönetim Sistemi, forklift araçlarında kullanılabilecek özel ekranları ve forklift görev yönetimi sistemini bünyesinde barındırır. Forklift operatörleri, üretim sahasında yapılan depolar arası taşımaları, barkod sistemini kullanarak yapabilir, üretim sahasından gelen forklift taleplerini anlık olarak INPDS Forklift Çağrı Yönetimi sisteminden takip ederek görebilir ve işlemlerini gerçekleştirebilir. Forklift operatörlerinin operasyonları ve performansları takip edilerek raporlanabilir.

El Termİnalİ Uygulamaları


INPDS El Terminali Uygulamaları ile barkod etiketleri kullanılarak, depolar arası transferler, ürün sevkiyatları, sayım işlemleri yapılabilir. Depolar arası transfer işlemi, miktar ve ürün izlenebilirlik bilgilerini transfer edilen depoya aktarır. INPDS El Terminali Uygulamaları içinde bulunan sevkiyat modülü, müşterilere yapılan sevkiyatları barkod etiketleri ile yapılmasını sağlar. Böylece ürün, miktar, lot parti bilgileri irsaliye ile eşleştirilir. İzlenebilirlik zinciri hammadde, yarı mamul, mamul ve müşteri arasında kopmadan kurulmuş olur. Barkodlar sayım içinde kullanılabilir. Sayımlar barkod etiketleri okutularak, hızlı ve doğru veri girişi ile yapılabilir, sayım farkları raporlanarak sonuçlar detaylı incelenebilir.KALİTE KONTROL UYGULAMALARI


Üretim sahasında yapılan kalite kontrol ölçüm sonuçları, raporları ve analizleri INPDS Üretim Takip Sistemi ile tüm sürecinize entegre olarak kayıt altına alınır. Yapılan analizlerin sonuçlarını geriye dönük olarak raporlayabilir, SPC grafiklerini oluşturabilirsiniz.


Uygunsuz Ürün ve Fİre Kayıtları


Üretim esnasında ortaya çıkan uygunsuz ürünlerin, firelerin sebepleri ile kayıt altına alınması ve raporlanması yapılabilir. Hatalı üretimin hangi makinede ne zaman yapıldığı, hangi malzemelerin kullanıldığı, çalışan operatörler gibi tüm bilgilerine ulaşmak mümkündür.


Bunun yanında üretimdeki işlemlerin ne zaman, hangi makinede, hangi operator tarafından yapıldığının da kayıt altına alınması çok önemlidir.


INPDS iki yönlü izlenebilirlik sistemi ile hatalı yada uygunsuz bir ürünün hangi malzemeler kullanılarak üretildiğini, hangi ürünlerin üretiminde kullanıldığını, tüm bu hareketlerin hangi operator tarafından hangi makinede ne zaman yapıldığını izleyebilir ve analiz edebilirsiniz.


ENERJİ YÖNETİMİ


Enerjiyi etkin ve verimli şekilde kullanmak, performansını yükseltmek ve gereksiz enerji tüketiminin önüne geçmek en temel enerji yönetimi gereksinimleridir.


Doğru bir enerji yönetimi her şeyden önce işletmenin yürütme maliyetlerini düşürken, olası duruşların ve arızaların engellenmesini sağlar, ürün maliyetlerindeki enerji maliyeti payının ölçülebilmesini sağlayarak, enerji maliyetinin toplam içindeki maliyet payının nasıl düşürülebileceğine dair bir analiz yapılabilmesini sağlar. INPDS Enerji Yönetim Sistemi ile işletme genelindeki hat/makine/departman detayında tüm enerji değerlerinin anlık olarak izlenmesi ve kayıt altına alınması ile enerji akışını kontrol altına alabilirsiniz. INPDS, işletmenizdeki enerji akışını anlık olarak izlerken, INPDS Üretim Yönetim Sistemi (MES) ile kayıtları eşleştirerek verileri daha anlamlı ve analize edilebilir bir formata dönüştürür.


INPDS Enerji yönetimi, enerji kalitesi, reaktif güç ölçümleri, anlık akım/voltaj değerleri, günlük tüketim kayıtları, harmonikler gibi pek çok değeri ölçebilir ve analiz edebilirsiniz. Böylece enerji sisteminizin tüm detaylarına hakim olarak kontrol edebilirsiniz.


Fabrikanızdaki enerji akışını fabrika layoutunuz üzerinde modellenmiş olarak görsel şekilde takip edebilirisiniz.


Örneğin, üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için, ham madde kalitesi kontrolü çeşitli cihazlarla sağlanıp otomatik hale getirildiğinde üretim için kullanılan enerji boyutu azalmış ve boşa kullanılan süre yok edilmiş olacaktır. Bu gibi INPDS Enerji Yönetim Sisteminin detaylarını öğrenmek için bize ulaşabilirsiniz.İZLENEBİLİRLİK UYGULAMALARI (ÜRÜN İZLENEBİLİRLİĞİ)


Malzeme izlenebilirliği, hammadde ve mamul arasında ki tüm hareketlerin bir zincir şeklinde birbirine bağlanarak kayıt altına alınması esasına dayanır. Tüm hareketler barkod sistemi kullanılarak gerçekleştirilir ve üretim tüketim hareketleri birbirleri ile ilişkilendirilerek çok seviyeli bir izlenebilirlik sağlanır. Malzeme numarası, lot parti numarası, seri numarası ile izlenebilirlik sorgulanabilir. Ayrıca tedarikçilerin vermiş olduğu takip numarası, şarj numarası gibi bilgiler süreçler arasında taşınarak üretim hareketleri ile ilişkilendirilebilir.Ürün İzlenebİlİrlİk Kartı


INPDS Üretim Takip Sisteminin izlenebilirlik altyapısında malzeme ve operasyon hareketlerinin üretim sahasında kayıt altına alınabilmesini sağlayan fonksiyonlar vardır. Bu fonksiyonlardan birisi üretim refakat kartları ve taşıyıcı sistemidir. Bu kartlar ve taşıyıcılar üretimde ki operasyonlar arasında süreç içi malzemelerin geçişlerinin ve takibinin kolay bir şekilde yapılmasını sağlarken, 2D barkod yapısı ile veri girişlerinin hatasız ve kolay yapılmasına da yardımcı olur ve üretim akışı ile ilgili tüm bilgileri saklar.İLETİŞİM

İLETİŞİM

İşletmeniz için en yaratıcı çözümleri sunuyoruz.

There was a problem validating the form please check!
The connection to the server timed out!
Successfully sent !

Bizi Arayın: (0216) 807 04 07