Blog

Teknolojilerimiz ile ilgili makale ve yayınları burada bulabilirsiniz

...

Makinelerden Veri Toplama

Üretimdeki makinelerden veri toplanması gerçek üretim verilerine ve anlık üretim performansına ulaşılmasında çok önemlidir. Bunun yanında toplanan verilerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi de en az bu kadar önemlidir. Aslında sadece üretim verilerinin toplanması tek yönlü bir bilgi akışıdır ve üretimi kontrol etmeye değil izlemeye imkan verir. İki yönlü bilgi akışı ise veri toplamanın ötesinde üretimin kontrol edilmesini ve yönetilebilmesini de sağlar

Daha Fazla
...

Üretim Takibinde Barkod Uygulamaları

Üretim sahasındaki malzemelerin ve operasyonların makineler yada üretim hücreleri arasındaki geçişlerini izlemek, bilgilerin aktarılmasını sağlamak önemli bir konudur. Her istasyon bir önceki işlemin bilgilerini alabilmeli ve kendinden sonraki istasyona bunları ve kendi bilgilerini transfer edebilmelidir. Bu işleyişi üretim sahasına uygulamanın en etkin yolu barkod takip sistemini kullanmaktır. Bu sistem malzemenin hareketlerini kontrol altına almak kadar, operasyonların izlenebilirliği ve bilginin kayıt altına alınabilmesinide sağlar.

Daha Fazla
...

INPDS İle Üretimde Uçtan Uca İzlenebilirlik

Üretimde izlenebilirlik pek çok endüstri için çok kritik bir konudur. Sağlıklı bir izlenebilirlik sistemi için üretimin ve üretimdeki malzeme hareketlerinin kontrol altına alınması şarttır. Bunun için stoğa hammadde girişlerinden başlayan ve üretimin tüm aşamalarında malzemelerin tüketim ve üretim hareketlerinin kayıt altına alınması gerekir. Bunun yanında üretimdeki işlemlerin ne zaman, hangi makinede, hangi operator tarafından yapıldığının da kayıt altına alınması çok önemlidir.

Daha Fazla
...

INPDS Üretim Performans ve Takip Raporları

Üretim Performans Raporu : Seçilen makine/üretim hücresinde istediğiniz tarih aralığı için çalışılan, boşta geçen, arıza nedeni ile çalışılmayan sürelerin raporlarıdır. Raporu oluşturan geçmiş kayıtlar tablodan izlenebilir. Alttaki grafikte ise toplam çalışma süresinde gün bazında ölçülen verimliliğin grafiği bulunmaktadır. Bu grafik toplam mesai zamanının yüzde kaçında çalışma yapıldığını gösterir. Bu grafiğin altında ise seçilen tarih aralığında gerçekleşen üretim kayıtları bulunur

Daha Fazla
...

Üretimden Veri Toplama Sistemi İle Maliyetlerinizi Daha Doğru Hesaplayın

Ürün maliyetlerinin hesaplanmasında en kritik nokta biriken maliyetlerin ürün maliyetleri üzerine yansıtılmasıdır. Bu yapılırken maliyetlerin ürünlere doğru ve adil bir biçimde yansıtılması çok önemlidir. Çünkü doğru hesaplanmayan maliyetler satış fiyatlarındaki yanlışlıktan, piyasadaki rekabet stratejilerinin yanlış belirlenmesine kadar giden ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle ürünlerin maliyetleri uygun dağıtım anahtarları ile hesaplanmalıdır. Maliyetlerin ürünlere yansıtılmasına kullanılan en doğru dağıtım anahtarlarının başında operasyon ve işçilik süreleri gelir.

Daha Fazla
...

İyi Bir Üretimden Veri Toplama Sistemi Nasıl Olmalı?

Pek çok işletme artık üretim verilerinin vardiya formlarına yazılarak toplanması yerine sahadan veri girişi ile hatta mümkünse verilerin direkt üretim hatlarından ve makinelerden toplanarak kaydedilmesini tercih etmektedir. Üretim sahasından veri toplamanın en büyük zorluğu insana olan bağımlılıktır. Üretim miktarı yada duruşlar gibi veriler makine yada üretim hatlarından alınabilmekle beraber hangi işe başlandığı, işin başlama ve bitiş zamanı gibi gibi performans hesaplaması ve iş takibi için kritik olan bilgilerin hala operatör tarafından girilmesi bir kurala bağlanmalı ve bu kurula uyulması için teknik kontroller konulmalıdır.

Daha Fazla
...

Üretim Planınızı Yapmak Ne Kadar Zor?

Siparişlerin teslimat tarihlerine uyacak bir üretim planı yapmak yüzlerce iş emri ile uğraşmayı ve bunları doğru sırada çizelgelemeyi gerektirir. İşletmenin kendi dinamikleri ve araya giren acil işlerin bu planı devamlı bozduğunu düşündüğünüzde bu planı sürekli güncellemek ve gerçekleşme yüzdesini takip etmek hayati bir öneme sahiptir.

Daha Fazla
...

INPDS Malzeme Tüketim Bildirimleri

Üretim için kullanılan hammadde ve yarı mamul tüketimlerinin doğru ve anında kayıt altına alınması ile stok tutarlığını sağlar, maliyetleri doğru hesaplar ve izlenebilir bir üretim sistemi elde edersiniz. Doğru bir üretim planlama ve çizelgeleme yapmak için, işletmenin tüm stoklarının doğru ve stok değişikliklerinin anlık olarak kayıt altına alınması gerekir. Özellikle hammadde ve yarı mamul stoklarında ki değişikliklerin büyük kısmı üretim sırasında ki tüketimlerden kaynaklanır. Bu hareketlerin kayıt altına alınması için değişik yöntemler kullanılmaktadır.

Daha Fazla
...

INPDS İle Üretim Çizelgelemede Tam Zamanında Üretim Teknikleri (JIT)

Sonlu Kapasite Planlamaya göre üretim çizelgeleme yapılırken süreç içi stokların azaltılarak minimum da tutulabilmesi için sıkıştırma (compressing) yöntemi kullanılır. Üretimde ki kaynakların ve makinelerin mümkün olduğu kadar yakın zamanda doldurulması durumunda bir sonraki operasyon ile önceki arasında boşluk kalabilmektedir. Bu durumda bir sonraki operasyona mümkün olduğunca yaklaştırılması ile önceki operasyondan çıkan yarı mamul üretim sahasında daha az bekler ve bu sayede süreç içi stoklar mümkün olduğunca azaltılır...

Daha Fazla
...

INPDS İle Sonlu Üretim Kapasite Planlama ve Üretim Çizelgelemeye Başlangıç

İşletmenizde Sonlu Üretim Kapasite Planlama ve Üretim Çizelgeleme uygulamak istiyorsanız, öncelikle temel veri kütüphanenizi oluşturmanız gerekir. Temel veriler aşağıdaki...

Daha Fazla
...

INPDS İle Adım Adım Sonlu Kapasite Planlamaya Geçiş

Pek çok bilimsel makale bulunmasına ragmen Üretim Sonlu Kapasite Planlama ve Üretim Çizelgeleme uygulamasına günümüzde işletmelerde yaygın olarak rastlayamıyoruz. Bunun en büyük nedeni, teoride tasarlanan uygulamaların günlük hayatın dinamiklerinin hızına ve esnekliğine uyum sağlama zorluğudur. Bildiğiniz gibi bir fabrikada gün içinde üretim planında sapmalara neden olan pek çok değişiklik olur...

Daha Fazla
...

Fabrikanızın Kapasitesini Nasıl Ölçüyorsunuz?

Bu üretim işletmelerinde ki en kritik sorulardan biridir. Kapasitenizin kullanım yüzdesi maliyetlerinizi de direkt değiştirdiğinden pazarda ki rekabet gücünüzü ciddi oranda etkiler. Teslimat sürelerinizin sapmasına neden olabilir yada plansız yığılmalara neden olarak üretiminizde gereksiz yoğunluklara yada boşluklara sebep olur. İnişli çıkışlı bu düzensizlikler işletmenizi yormaya başladıkça üretim planlamadan daha hassas ve detaylı üretim planları yaparak...

Daha Fazla
Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız?
INPDS veri toplama teknolojisi ile üretim sahasından gelen anlık verileri kullanarak işletmenizi daha verimli yönetebilir, kayıplarınızı azaltabilir, yeni bir yatırım gerekmeksizin maliyetlerinizi düşürerek karlılığınızı arttırabilirsiniz.


Demo Talebi